O nas

Centrum Aktywności Rodziny „Widzimisię” (Spn. S. CAR Widzimisię) narodziło się w Krakowie z inicjatyw dwóch Fundacji „Poganiacz Kultury” i „Spoczko Sport”. Jako pełnoprawna placówka istnieje od 30 lipca 2018 roku. Centrum Aktywności Rodziny kontynuuje działalność statutową obu fundacji. Nowa formuła organizacyjna naszych działań pozwala na kompleksową działalność na rzecz wspierania rodzin na terenie Krakowa. CAR jest ośrodkiem animacji sportowo – kulturalnej w Krakowie, miejscem współtworzącym z rodzicami opiekę nad dzieckiem małym i aktywnie współtworzącym życie sportowe i kulturalne. W codziennej pracy ważna jest dla nas wysoka jakość i atrakcyjność oferty. Nasze działania są otwarte i dostosowane dla wszystkich bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, niepełnosprawność etc.

Pomagamy w opiece i wychowywaniu dzieci, wspieramy lokalną społeczność poprzez:

 • Klub Malucha „Widzimisię”
 • Sala Zabaw „Widzimisię”
 • Zajęcia sportowe: bungee fitness, trampoliny
 • Zajęcia artystyczne: teatralne, architektoniczne
 • Stałe grupy teatralne
 • Półkolonie, wyjazdy letnie i zimowe
 • Działania na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej
 • Aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem
 • Działamy na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

 

Kim jesteśmy ?

Mamy doświadczenie i energię do działania. Potrafimy łączyć i inspirować do realizacji wspólnych celów.

U podstaw działań CAR leżą wartości:

 • Godność
 • Sprawiedliwość
 • Solidarność
 • Równość
 • Wolność

Działania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju: „Zaangażowanie na rzecz przyszłości”. Jako przedsiębiorstwo ekonomii społecznej wybiegającej w przyszłość opracowujemy strategię środowiskowe i społeczne, które wykraczają poza minimalne wymogi prawne. Stworzyliśmy przedsiębiorstwo ekonomii społecznej, które dobrowolnie uwzględnia w swoich strategiach i działalności kwestie społeczne i związane z ochroną środowiska. Czynimy to poprzez następujące działania:

 • Dbanie o zdrowie, bezpieczeństwo i ogólne dobro swoich pracowników, klientów
  i partnerów;
 • Motywowanie pracowników możliwościami szkolenia i rozwoju zawodowego;
 • Zatrudnianie osób niepełnosprawnych;
 • Stosowanie pewnych kryteriów w stosunku do decyzji inwestycyjnych i łańcucha dostaw.

Jako placówka wspierająca i edukująca rodziny chcemy upowszechniać ideę zrównoważonego rozwoju. Dbać o wszechstronny rozwój człowieka w społeczeństwie zdrowym, bezpiecznym, dostatnim, z uwzględnieniem praw środowiska naturalnego, wartości kulturowych oraz perspektyw na przyszłość.  

 

Nasza kadra to:

- Edukator globalny

- Magister Wychowania Fizycznego ze specjalizacją gimnastyka korekcyjna

- Magister Inżynier Architekt

- Pedagog opiekuńczo-wychowawczy

- Tyflopedagog

- Magister Pielęgniarstwa

- Ratownik Medyczny oraz Ratownik Wodny

- Aktor animator

- Nasi instruktorzy i opiekunowi przeszkoleni są w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem terapeutycznych klocków bObles

 

Kadra zarządzająca:

 • Kinga Wilczyńska - Prezes Zarządu
 • Ewa Korpak - Wiceprezes Zarządu
 • Bożena Jakubowska-Wilczyńska - Menedżer ekonomi społecznej