Program

Opieka i wspieranie rozwoju dzieci w Klubie Malucha „Widzimisię” oparte są na standardach jakości Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. Klub Malucha „Widzimisię” zapewnia niezbędną infrastrukturę do realizacji w/w standardów oraz przedstawionej oferty programowej. Opieka nad dziećmi w wieku od 1- 3 lat zorganizowana jest w najlepszym interesie dziecka.

Obecnie jest utworzona jedna grupa. Z wielką radością informujemy, że od września 2019 roku otwieramy drugą grupę Maluchów Widzimisię. Dzieci będą podzielone na dwie grupy wiekowe.

  • I grupa dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy - liczba osób dorosłych opiekujących się 4.
  • II grupa dzieci w wieku do 24 do 36 miesięcy – liczba osób dorosłych 3.

 

sala klubu malucha widzimisię 1 

sala 2 klub malucha widzimisię   sala śpiocha klubu malucha widzimisię


Do dyspozycji maluszków są dwie Sale Zabaw ze strefami swobodnej aktywności ruchowej, oddzielna Sala Śpiocha, Sala Sportowa ze sprzętem sportowym i terapeutycznymi klockami bObles, Sala Integracji Sensorycznej. Dysponujemy również powierzchnią przeznaczoną na szatnię i Strefę Rodzica.

 

Program pracy Klubu Malucha „Widzimisię” ujęty jest w systemie całorocznym, ponieważ praca z dziećmi w tym wieku to przede wszystkim podążanie za aktywnością dziecka i rozwijanie go w oparciu o zainteresowania. Właściwa organizacja rytmu dnia uwzględnia też samopoczucie dzieci, pory snu, zabawy. Zadania są dostosowane do wieku i możliwości dzieci, jak również do możliwości dzieci ze szczególnymi potrzebami i z niepełnosprawnością.

Prowadzimy w zależności od potrzeb dzieci dodatkowe zajęcia wspomagające, np. korekcyjno-kompensacyjne, z fizjoterapeutą, tyflopedagogiem w ramach opieki.

 

sensoryka klub malucha widzimisię   motoryka klub malucha widzimisię    

sensoplastyka klub  malucha widzimisię   muzyka klub malucha widzimisie   muzyka klub malucha widzimisie 2   logopedyczne klub malucha widzimisie

Planowane aktywności opieramy na wiedzy o prawidłowościach rozwoju małych dzieci, bierzemy pod uwagę również potrzeby rozwojowe dzieci, które są w tej chwili w grupie. Dzieci są informowane o planie dnia, znają symbole rozpoczynające stałe zajęcia np. pacynka krówka, dzwoneczek, motyw muzyczny. Zajęcia planowane i organizowane przez dorosłych są ofertą dla dzieci, a nie obowiązkiem. Zajęcia dla całej grupy mają charakter integrujący. Zajęcia edukacyjne są planowane w minimalnym wymiarze czasowym 15 – 20 min i skierowane są do małej grupy dzieci, wynikają też z zainteresowań i doświadczeń tych dzieci. Zajęcia stolikowe są organizowane tylko dla chętnych, najstarszych dzieci i wspierają twórczość tych dzieci.

 

 

program klubu malucha widzimisię

 

Klub Malucha realizuje autorski program „Mały Obywatel Świata”, w którym prowadzone są:

  • dwa razy w tygodniu zajęcia sensoryczne wg programu "Smyko-Multisensoryka® "

  • codzienne zabawy z językiem angielskim wg programu "Baby Beetles -Uniwersalny kurs dla żłobków i przeszkoli"

  • codzienne ćwiczenia usprawniające motorykę dużą i ogólną koordynację ruchową z klockami terapeutycznymi bObles

  • zabawy muzyczno-rytmiczne

  • zabawy logopedyczne

  • zabawy z elementami edukacji globalnej

 

Poszczególne aktywności w obu grupach dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci (naprzemiennie stosujemy zabawy aktywizujące i wyciszające). Dzieci codziennie mają zapewnioną główną formę aktywności – swobodnej zabawy zarówno w Sali Zabaw jak i w Sali Sportowej lub na świeżym powietrzu 

                       sensoryka klub malucha widzimisię