Kadra zarządzająca

Kadra zarządzająca:

  • Kinga Wilczyńska - Prezes Zarządu
  • Ewa Korpak - Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Jakubowska-Wilczyńska - Menedżer ekonomi społecznej