Smyko-Multisensoryka®

SMYKO-MULTISENSORYKA ® 
Sobota godz. 10.00  i godz. 12.00  (wiek 0,6 - 2,5 lat + rodzic/opiekun)

 

Program Smyko-Multisensoryka® dba o to, żeby jak najlepiej wspierać rozwój maluszków oraz edukować rodziców: jak w prosty sposób, poprzez zabawę wspierać rozwój własnego dziecka na co dzień. Czerpiąc przy tym dużo radości i satysfakcji ze wspólnej zabawy.

 

SMYKO-MULTISENSORYKA są to zajęcia:

  • Rozwojowe - wspierają całościowy rozwój dziecka (procesy integracji sensorycznej)
  • Profilaktyczne - zapobiegają powstaniu deficytów sensorycznych - związanych z tzw, deprywacją sensoryczną (zbyt małą ilością bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju)
  • Przesiewowe - pozwalają wstępnie określić "profil sensoryczny dziecka" - jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej
  • Edukacyjne - rodzice i opiekunowie dowiadują się w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę
  • Zabawowe - dzieci mają możliwość swobodnie eksplorować i kreować rzeczywistość
  • Nastawione na proces (a nie na efekt) - na zajęciach najważniejsze są doświadczenie, eksplorowanie, radość z bycia razem

Smyko-Mulitisensoryka ®  to jedyne zajęcia sensoryczne, których program został stworzony w oparciu o Teorię Integracji Sensorycznej przez pedagoga, terapeutę Integracji Sensorycznej, specjalistę terapii pedagogicznej, instruktora Masażu Shantala - Aleksandrę Charezińską.