CENNIK 2020
Cena całkowita: 1300zł

Koszt rodzica = Kwota do zapłaty - Dotacja Maluch 135 zł

Kwota do zapłaty= Cena całkowita- Dotacja UMK

Wpisowe: 500 zł to wpłata jednorazowa bezzwrotna ważna przez cały rok oświatowy.

Pakiet adaptacyjny:

10h - 200  zł

            Zapewniamy:

  •    zabawy edukacyjne

  •    pieluchy

  •    środki higieny i artykuły pielęgnacyjne

  •    pościel

  •    wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne

  •    organizację przyjęć urodzinowych​​​​

PAKIET POŁÓWKOWY

* 750 zł- opłata za opiekę w godzinach 7:00- 12:00 lub 12:00- 17:00

* 250 zł - promocyjne bezzwrotne wpisowe na listopad i grudzień 2020

* 8 zł -opłata za wyżywienie- odliczenia przy nieobecnościach

DOFINANSOWANIA W 2020 ROKU

W roku 2020 w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką w Żłobku.

Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji Żłobek zobowiązany jest do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka w placówce (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin, w czasie których zapewniona jest dziecku opieka w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować na adres:
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków
tel. 12 616 92 84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.

Klub Malucha "Widzimisię" korzysta z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 "Maluch+".

Oczyszczacz powietrza został przekazany do naszego Klubu Malucha "Widzimisię" przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

  • Instagram
  • YouTobe

©2019 by widzimisie. Proudly created with Wix.com