• Instagram
  • YouTobe

©2019 by widzimisie. Proudly created with Wix.com

Centrum Aktywności Rodziny „Widzimisię” (Spn. S. CAR Widzimisię) narodziło się w Krakowie z inicjatywy dwóch Fundacji „Poganiacz Kultury” i „Spoczko Sport”. Jako pełnoprawna placówka istnieje od 30 lipca 2018 roku. Centrum Aktywności Rodziny kontynuuje działalność statutową obu fundacji. Nowa formuła organizacyjna naszych działań pozwala na kompleksową działalność na rzecz wspierania rodzin na terenie Krakowa. CAR jest ośrodkiem animacji sportowo – kulturalnej w Krakowie, miejscem współtworzącym z rodzicami opiekę nad dzieckiem małym i aktywnie współtworzącym życie sportowe i kulturalne. W codziennej pracy ważna jest dla nas wysoka jakość i atrakcyjność oferty. Nasze działania są otwarte i dostosowane dla wszystkich bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, niepełnosprawność etc.

Pomagamy w opiece i wychowywaniu dzieci w wieku 1-3 lat prowadząc
Klub Malucha „Widzimisię”


Wspieramy rodziny i lokalną społeczność poprzez:
• Zajęcia wspomagające rodziny z dzieckiem małym
• Półkolonie, wyjazdy letnie i zimowe
• Działania na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej
• Aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem
• Działamy na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

KIM JESTEŚMY?

Mamy doświadczenie i energię do działania. Potrafimy łączyć i inspirować do realizacji wspólnych celów.
U podstaw działań CAR leżą wartości:
- Godność
- Sprawiedliwość
- Solidarność
- Równość
- Wolność

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Kinga Wilczyńska - Prezes Zarządu

Ewa Korpak - Wiceprezes Zarządu

Bożena Jakubowska-Wilczyńska - Menedżer ekonomii społecznej