CENNIK 2021
Opieka do 10 godzin
Cena całkowita: 1300zł
     Miesiąc       Dotacja UMK     Kwota do zapłaty   
 
Styczeń                   323                                    977                                             
Luty                        340                                    960                                            
Marzec                    391                                    909                                            
Kwiecień                 357                                    943                                            
Maj                         340                                    960                                            
Czerwiec                 357                                    943                                            
Lipiec                      374                                    926                                            
Sierpień                  374                                    926                                            
Wrzesień                 374                                    926                                            
Październik             357                                    943                                            
Listopad                  340                                   960                                            
Grudzień                  391                                   909                                            

 Kwota do zapłaty= Cena całkowita- Dotacja UMK​

Wpisowe: 500 zł to wpłata jednorazowa bezzwrotna ważna przez cały rok kalendarzowy. 

            Zapewniamy: 

                                                                     

  •    zabawy edukacyjne                                                           

  •    pieluchy                                                                                                    

  •    środki pielęgnacyjne i higieniczne

  •    pościel                                                                                     

  •    wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne          

  •    organizację przyjęć urodzinowych​​​​                            

Realizujemy program:

- Trampolina dla Najmłodszych

- Baby Beetles - j. angielski ​

Zajęcia w ramach czesnego:   

- Logosensoryka

- Smyko - Multisensoryka

- RR W. Sherborne

- Baśniowy Świat Muzyki

Pakiet adaptacyjny:

10h - 200  zł

DOFINANSOWANIA W 2021 ROKU

W roku 2021 w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką w Żłobku.

Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji Żłobek zobowiązany jest do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka w placówce (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin, w czasie których zapewniona jest dziecku opieka w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować na adres:
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków
tel. 12 616 92 84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.

Logo-Krakow-apla-H-rgb-1550586567.jpg