top of page
Instytucja dziennego opiekuna
 
CENNIK 2023 rok
Opieka do 10 godzin
Cena całkowita: 1800zł
     Miesiąc       Dotacja UMK                Cena całkowita - Dotacja UMK
Styczeń                   735                                   1065                                             
Luty                        700                                   1100                   
                        
Marzec                    805                                    995                                            
Kwiecień                 665                                   1135                                            
Maj                         735                                    1065                                            
Czerwiec                 735                                    1065                                            
Lipiec                      735                                    1065                                            
Sierpień                  770                                    1030                                            
Wrzesień                 735                                    1065
Październik             770                                    1030                                            
Listopad                  735                                   1065                                            
Grudzień                  665                                   1135 
 

Rodzice ​aby otrzymać dofinansowanie w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego muszą we własnym zakresie złożyć wniosek do ZUS.  Żłobek zobowiązuje się do pomniejszenia kwoty abonamentu po otrzymaniu potwierdzenia z ZUS o przyznaniu dotacji na dane dziecko i przekazaniu środków.

 

Wpisowe:

 

os. Tysiąclecia 42 lokal 1 

700 zł to wpłata jednorazowa bezzwrotna ważna przez cały rok kalendarzowy, przeznaczona na wyprawkę: 

                                                                                                 

  •    pieluchy                                                                                                    

  •    środki pielęgnacyjne i higieniczne

  •    pościel                                                                                     

  •    wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne          

  •    organizację przyjęć urodzinowych​​​​ 

  •    NNW                          

Pakiet adaptacyjny:

25h - 500  zł

 

Dotacje Gminy Miejskiej Kraków do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2023

W roku 2022 Gmina Miejska Kraków kontynuuje udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych
opieką żłobków,klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) udzielane jest wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa
objęte opieką żłobka,klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i wynosi:

1) 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki na podstawie
zawartych i obowiązujących umów z rodzicami/opiekunami prawnymi).

Celem dofinansowania jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych za
opiekę w placówce. Zgodnie z zawartymi z Gminą Miejską Kraków umowami o udzielenie dotacji,
placówki zobowiązane są do pomniejszania lub zwracania części miesięcznych opłat rodzicom/opiekunom
prawnym za opiekę tzw. czesnego.Wysokość zmniejszenia lub zwrotu nie może być niższa niż kwota
dotacji  otrzymanej od Gminy w danym miesiącu.

2) 6,00 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci
niepełnosprawne objęte opieką placówki).

Celem dofinansowania jest refundacja placówkom zwiększonych kosztów opieki ponoszonych w związku z
opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. dodatkowa kadra, dodatkowe zajęcia, dostosowanie lokalu
lub zabawek do potrzeb dziecka).

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Dotacja liczona jest według wzoru: liczba godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu
(na podstawie zawartej i obowiązującej umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi) x 3,50 zł.

Średnio miesięczna dotacja na jedno dziecko objęte opieką instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 wynosi  735 zł oraz dodatkowo 1260 zł w przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o
niepełnosprawności(przy założeniu, że dany miesiąc liczy 21 dni roboczych i umowa obejmuje 10
godzin opieki dziennie).

Logo-Krakow-apla-H-rgb-1550586567.jpg
bottom of page