top of page
Instytucja dziennego opiekuna
 
CENNIK 2024 rok
Opieka do 10 godzin
Cena całkowita: 2000zł
     Miesiąc       Dotacja UMK                Cena całkowita - Dotacja UMK
Styczeń                   735                                   1265                                             
Luty                         735                                   1265                    
                        
Marzec                    735                                    1265                                            
Kwiecień                 735                                    1265                                            
Maj                         700                                    1300                                            
Czerwiec                 700                                    1300                                           
Lipiec                      805                                    1195                                            
Sierpień                  735                                    1265                                            
Wrzesień                 735                                    1265
Październik             805                                    1195                                            
Listopad                  665                                   1235                                            
Grudzień                  700                                   1300  
 

Rodzice ​aby otrzymać dofinansowanie w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego muszą we własnym zakresie złożyć wniosek do ZUS.  Żłobek zobowiązuje się do pomniejszenia kwoty abonamentu po otrzymaniu potwierdzenia z ZUS o przyznaniu dotacji na dane dziecko i przekazaniu środków.

 

Wpisowe:  

500 zł to wpłata jednorazowa bezzwrotna ważna przez cały rok kalendarzowy, przeznaczona na wyprawkę: 

                                                                                                                                                                             

  •    pościel 

  •    śliniak                                                                                   

  •    wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne - program "Trampolina dla Najmłodszych" na rok 2024,program Baby Beetles na rok 202 4         

  •    zabawa urodzinowa​​​​ 

  •    NNW                         

Pakiet adaptacyjny:

25h - 800  zł

 

Dotacje Gminy Miejskiej Kraków do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2024

W roku 2024 Gmina Miejska Kraków kontynuuje udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych
opieką żłobków,klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) udzielane jest wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa
objęte opieką żłobka,klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i wynosi:

1) 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki na podstawie
zawartych i obowiązujących umów z rodzicami/opiekunami prawnymi).

Celem dofinansowania jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych za
opiekę w placówce. Zgodnie z zawartymi z Gminą Miejską Kraków umowami o udzielenie dotacji,
placówki zobowiązane są do pomniejszania lub zwracania części miesięcznych opłat rodzicom/opiekunom
prawnym za opiekę tzw. czesnego.Wysokość zmniejszenia lub zwrotu nie może być niższa niż kwota
dotacji  otrzymanej od Gminy w danym miesiącu.

2) 6,00 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci
niepełnosprawne objęte opieką placówki).

Celem dofinansowania jest refundacja placówkom zwiększonych kosztów opieki ponoszonych w związku z
opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. dodatkowa kadra, dodatkowe zajęcia, dostosowanie lokalu
lub zabawek do potrzeb dziecka).

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Dotacja liczona jest według wzoru: liczba godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu
(na podstawie zawartej i obowiązującej umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi) x 3,50 zł.

Średnio miesięczna dotacja na jedno dziecko objęte opieką instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 wynosi  735 zł oraz dodatkowo 1260 zł w przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o
niepełnosprawności(przy założeniu, że dany miesiąc liczy 21 dni roboczych i umowa obejmuje 10
godzin opieki dziennie).

Logo-Krakow-apla-H-rgb-1550586567.jpg
bottom of page