top of page
P1000799.jpg

PROGRAM

Opieka i wspieranie rozwoju dzieci w Żłobku „Widzimisię” oparte są na standardach jakości Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. Żłobek „Widzimisię” zapewnia niezbędną infrastrukturę do realizacji w/w standardów oraz przedstawionej oferty programowej. Opieka nad dziećmi w wieku od 5 miesiąca życia do 3 lat zorganizowana jest w najlepszym interesie dziecka.


Dzieci są podzielone na dwie grupy wiekowe.
I grupa dzieci w wieku od 5 do 24 miesięcy
II grupa dzieci w wieku do 24 do 36 miesięcy

Program pracy Żłobka „Widzimisię” ujęty jest w systemie całorocznym, ponieważ praca z dziećmi w tym wieku to przede wszystkim podążanie za aktywnością dziecka i rozwijanie go w oparciu o zainteresowania. Właściwa organizacja rytmu dnia uwzględnia też samopoczucie dzieci, pory snu, zabawy. Zadania są dostosowane do wieku i możliwości dzieci, jak również do możliwości dzieci ze szczególnymi potrzebami i z niepełnosprawnością.

Prowadzimy w zależności od potrzeb dzieci dodatkowe zajęcia wspomagające, np. korekcyjno-kompensacyjne, z tyflopedagogiem i trenerem SI w ramach opieki.

NASZ PROGRAM EDUKACYJNY

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami już dziś — odpowiemy na każde pytanie.

MAŁY OBYWATEL ŚWIATA

Żłobek realizuje autorski program „Mały Obywatel Świata”, w którym prowadzone są:

  • dwa razy w tygodniu zajęcia sensoryczne wg programu "Smyko-Multisensoryka® "

  • codzienne zabawy z językiem angielskim wg programu "Baby Beetles -Uniwersalny kurs dla żłobków i przedszkoli"

  • codzienne ćwiczenia usprawniające motorykę dużą i ogólną koordynację ruchową z klockami terapeutycznymi bObles

  • zabawy muzyczno-rytmiczne

  • zabawy logopedyczne

  • zabawy z elementami edukacji globalnej
     

​Poszczególne aktywności w obu grupach dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci (naprzemiennie stosujemy zabawy aktywizujące i wyciszające). Dzieci codziennie mają zapewnioną główną formę aktywności – swobodnej zabawy zarówno w Sali Zabaw lub na świeżym powietrzu

bottom of page