Dwie Sale Zabaw ze strefami swobodnej aktywności ruchowej

Sala grupy młodszej- BIEDRONECZKI
Sala grupy starszej-ŻABKI

Zapewniamy dużo ruchu

NASZE ATUTY

 • Szanujemy indywidualność i wyjątkowość każdego dziecka

 • Zapewniamy opiekę według optymalnych standardów – jeden opiekun na 5 dzieci. Specjaliści (tyflopedagog, fizjoterapeuta, trener SI) oraz opiekunki stosują metody wczesnego wspomagania aby wspierać harmonijny rozwój dzieci. Dbamy o bliskie relacje dorosły – dziecko aby właściwie odczytać potrzeby naszych dzieci.

 • Dzieci przechodzą przez okres adaptacyjny różnie długo zależnie od potrzeb

 • Jako jedyni w Krakowie realizujemy autorski program opiekuńczo – edukacyjny z elementami edukacji globalnej

 • Nasze maluszki mają wyjątkowo dużą przestrzeń do zabaw tj. 340 m2, a w tym 2 sale zabaw, salę śpiocha, sale wielofunkcyjne, szatnię i strefę rodzica.

 • Szanujemy indywidualność i wyjątkowość każdego dziecka

 • Zapewniamy opiekę według optymalnych standardów – jeden opiekun na 5 dzieci. Specjaliści (tyflopedagog, fizjoterapeuta, trener SI) oraz opiekunki stosują metody wczesnego wspomagania aby wspierać harmonijny rozwój dzieci. Dbamy o bliskie relacje dorosły – dziecko aby właściwie odczytać potrzeby naszych dzieci.

 • Dzieci przechodzą przez okres adaptacyjny różnie długo zależnie od potrzeb

 • Jako jedyni w Krakowie realizujemy autorski program opiekuńczo – edukacyjny z elementami edukacji globalnej

 • Nasze maluszki mają wyjątkowo dużą przestrzeń do zabaw tj. 340 m2, a w tym 2 sale zabaw, salę śpiocha, sale wielofunkcyjne, szatnię i strefę rodzica.

Napisz do nas!

Klub Malucha "Widzimisię" to główna działalność
Centrum Aktywności Rodziny "Widzimisię"

Centrum Aktywności Rodziny „Widzimisię” (Spn. S. CAR Widzimisię) jako pełnoprawna placówka istnieje od 30 lipca 2018 roku.  Nasze działania wspierają rodziny na terenie Krakowa. CAR jest ośrodkiem animacji sportowo – kulturalnej w Krakowie, miejscem współtworzącym z rodzicami opiekę nad dzieckiem małym i aktywnie współtworzącym życie sportowe i kulturalne. W codziennej pracy ważna jest dla nas wysoka jakość i atrakcyjność oferty. Nasze działania są otwarte i dostosowane dla wszystkich bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, niepełnosprawność etc.

1. Pomagamy w opiece i wychowywaniu dzieci w wieku 1-3 lat prowadząc
Klub Malucha „Widzimisię”


2. Wspieramy rodziny i lokalną społeczność poprzez:
• Zajęcia specjalistyczne dla rodzin z dzieckiem małym
• Półkolonie, wyjazdy letnie i zimowe
• Działania na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej
• Aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem
• Działamy na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

KIM JESTEŚMY?

Mamy doświadczenie i energię do działania. Potrafimy łączyć i inspirować do realizacji wspólnych celów.
U podstaw działań CAR leżą wartości:
- Godność
- Sprawiedliwość
- Solidarność
- Równość
- Wolność

ZARZĄD

Kinga Wilczyńska - Prezes Zarządu

Bożena Jakubowska-Wilczyńska - Menedżer ekonomii społecznej

 • Instagram
 • YouTobe

©2019 by widzimisie. Proudly created with Wix.com