top of page

 Centrum Aktywności Rodziny "Widzimisię"

Spółdzielnia Socjalna Centrum Aktywności Rodziny „Widzimisię” jako pełnoprawna placówka istnieje od 30 lipca 2018 roku. Spn. S. CAR 'Widzimisię" prowadzona jest przez Fundację "Poganiacz Kultury" i Fundację "JesTeam" rozszerzając działalność statutową obu fundacji w zakresie działań na rzecz aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem, integracji społeczności lokalnej. Nowa formuła organizacyjna naszych działań pozwala też na kompleksową działalność na rzecz wspierania rodzin. Nasze działania są otwarte i dostosowane dla wszystkich bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, niepełnosprawność etc.

1. Spółdzielnia Socjalna Centrum Aktywności Rodziny " Widzimisię" pomaga w opiece i wychowywaniu dzieci w wieku od 5 miesiąca życia do 3 lat prowadząc dwie instytucje dziennego opiekuna „Widzimisię”


2. Wspiera rodziny i lokalną społeczność poprzez:

•  Zajęcia specjalistyczne dla rodzin z dzieckiem małym
• Półkolonie, wyjazdy letnie i zimowe
• Działania na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej
• Aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem
• Działamy na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

ZARZĄD

Kinga Wilczyńska - Prezes Zarządu

Bożena Jakubowska-Wilczyńska - Menedżer ekonomii społecznej

bottom of page