top of page
P1000799_edited.jpg

OBSZAR EDUKACYJNY

Program pracy Żłobka „Widzimisię” ujęty jest w systemie całorocznym, ponieważ praca z dziećmi w tym wieku to przede wszystkim podążanie za aktywnością dziecka i rozwijanie go
w oparciu o zainteresowania. Właściwa organizacja rytmu dnia uwzględnia też samopoczucie dzieci, pory snu, zabawy. Zadania są dostosowane do wieku i możliwości dzieci, jak również do możliwości dzieci ze szczególnymi potrzebami
i z niepełnosprawnością.

Planowane aktywności opieramy na wiedzy o prawidłowościach rozwoju małych dzieci, bierzemy pod uwagę również potrzeby rozwojowe dzieci, które są w tej chwili w grupie. Dzieci są informowane o planie dnia, znają symbole rozpoczynające stałe zajęcia np. pacynka krówka, dzwoneczek, motyw muzyczny. Zajęcia planowane i organizowane przez dorosłych są ofertą dla dzieci, a nie obowiązkiem. Zajęcia dla całej grupy mają charakter integrujący. Zajęcia edukacyjne są planowane w minimalnym wymiarze czasowym 15 – 20 min i skierowane są do małej grupy dzieci, wynikają też z zainteresowań i doświadczeń tych dzieci. Zajęcia stolikowe są organizowane tylko dla chętnych, najstarszych dzieci
i wspierają twórczość tych dzieci.

Żłobek realizuje autorski program „Mały Obywatel Świata”,
w którym prowadzone są:

  • dwa razy w tygodniu zajęcia sensoryczne wg programu "Smyko-Multisensoryka® "

  • codzienne zabawy z językiem angielskim wg programu "Baby Beetles -Uniwersalny kurs dla żłobków i przedszkoli"

  • „Baraszkowanie” - codzienne ćwiczenia usprawniające motorykę dużą i ogólną koordynację ruchową 

  • zabawy muzyczno-rytmiczne

  • zabawy logopedyczne

  • zabawy z elementami edukacji globalnej

  • zabawy teatralne

W CO SIĘ BAWIMY?

SMYKO-MULTISENSORYKA

Smyko-Multisensoryka® - Zabawy prowadzone 2 razy
w tygodniu prowadzone przez trenera SI według
programu Smyko-Multisensoryka. Są to zabawy dające stymulację polisensoryczną.

bottom of page