top of page
  • B. Jakubowska-Wilczyńska

Razem przeciwko zaniedbywaniu i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Pracownicy placówek tj. żłobki, kluby dziecięce, opiekunowie dzienni na mocy rozporządzenia z dnia 25 marca 2011 roku zobowiązani są odbyć szkolenia, w trakcie którego poznają między innymi takie zagadnienia jak:

- charakterystyka rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka,

- źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,

- monitorowanie i dokumentowanie procesu rozwoju dziecka,

- budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.

Takie przygotowanie z jednej strony umożliwia wnikliwe rozpoznawanie tego czy rozwój dziecka przebiega poprawnie, czy też jest zagrożony np. krzywdzeniem i/ lub zaniedbywaniem, a z drugiej strony skłania do współpracy interdyscyplinarnej z innymi służbami zainteresowanymi dobrem dziecka. Na osoby pracujące w instytucjach państwowych i samorządowych między innymi pracowników żłobka, polskie prawo nakłada obowiązek interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci.

W dniach od 1 do 19 listopada przyłączymy się do akcji "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży'' i będziemy propagować wiedzę dotyczącą zaniedbywania i krzywdzenia dzieci.

33 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

댓글


bottom of page