Centrum Aktywności Rodziny "Widzimisię"

Spółdzielnia Socjalna Centrum Aktywności Rodziny „Widzimisię” jako pełnoprawna placówka istnieje od 30 lipca 2018 roku. Spn. S. CAR 'Widzimisię" prowadzona jest przez Fundację "Poganiacz Kultury" i Fundację "JesTeam" rozszerzając działalność statutową obu fundacji w zakresie działań na rzecz aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem, integracji społeczności lokalnej. Nowa formuła organizacyjna naszych działań pozwala też na kompleksową działalność na rzecz wspierania rodzin. Nasze działania są otwarte i dostosowane dla wszystkich bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, niepełnosprawność etc.

1. Spółdzielnia Socjalna Centrum Aktywności Rodziny " Widzimisię" pomaga w opiece i wychowywaniu dzieci w wieku 1-3 lat prowadząc Klub Malucha „Widzimisię”


2. Wspiera rodziny i lokalną społeczność poprzez:

•  Zajęcia specjalistyczne dla rodzin z dzieckiem małym
• Półkolonie, wyjazdy letnie i zimowe
• Działania na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej
• Aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem
• Działamy na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

ZARZĄD

Kinga Wilczyńska - Prezes Zarządu

Bożena Jakubowska-Wilczyńska - Menedżer ekonomii społecznej

  • Instagram
  • YouTobe

©2019 by widzimisie. Proudly created with Wix.com